Přejít k obsahu


Monolithic Model of Continuous Induction Hardening of a Steel Mandrel

Citace:
KARBAN, P., DOLEŽEL, I., ULRYCH, B., BARGLIK, J. Monolithic Model of Continuous Induction Hardening of a Steel Mandrel. In IET Conference Publications. Wroclaw: Institution of Engineering and Technology, 2011. s. 1-2. ISBN: 978-1-84919-468-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Monolithic Model of Continuous Induction Hardening of a Steel Mandrel
Rok vydání: 2011
Místo konání: Wroclaw
Název zdroje: Institution of Engineering and Technology
Autoři: Doc. Ing. Pavel Karban Ph.D. , Prof. Ing. Ivo Doležel CSc. , Doc. Ing. Bohuš Ulrych CSc. , Jerzy Barglik
Abstrakt CZ: Článek se zabývá posuvným indukčním kalení osově symetrických ocelových obrobků. Matematický model sestává ze dvou parciálních diferenciálních rovnic popisující rozložení magnetického a teplotního pole. Model je řešen numericky s využitím vlastních programů založených na metodě konečných prvků vyššího řádu přesnosti.
Abstrakt EN: Continuous induction hardening of axi-symmetric steel bodies is analysed. The mathematical model of the process (consisting of two coupled partial differential equations describing the distributions of magnetic and temperature fields) is solved numerically by a fully adaptive higher-order finite element method in the monolithic formulation. All important nonlinearities of the system (magnetic permeability and other material parameters) are respected. The methodology is illustrated by a typical example whose results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička