Přejít k obsahu


Křesťanské kořeny evropanství

Citace:
FUNDA, O. Křesťanské kořeny evropanství. 1. vyd. Plzeň : Fakulta filozofická ZČU, 2011,
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Major Streams of Christianity in European Culture
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Fakulta filozofická ZČU
Autoři: Prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda
Abstrakt CZ: Autor poskytuje základní informaci o Ježíši z Nazareta a o procesu vznikání křesťanské víry, o hlavních směrech a proudech raného křesťanství. Chápe tyto události jako jeden ze zásadních faktorů pro utváření evropské kultury a vzdělanosti.
Abstrakt EN: The author gives basic information about Jesus of Nazareth, about the process of emergence of Christian faith, and about major streams in early Christianity. These events according to the author are one of the major factors in building European culture and scholarship.
Klíčová slova

Zpět

Patička