Přejít k obsahu


Finanční matematika s využitím výpočetní techniky

Citace:
HUCLOVÁ, M., VRBÍK, V. Finanční matematika s využitím výpočetní techniky. MIF - Matematika, Informatika, Fyzika, 2011, roč. 20, č. 37, s. 10-16. ISSN: 1335-7794
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Financial mathematics with using computer technology
Rok vydání: 2011
Autoři: Mgr. Miroslava Huclová , Doc. Ing. Václav Vrbík CSc.
Abstrakt CZ: Článek se věnuje finanční matematice na základní škole. První část se zabývá stanovenými standardy finanční gramotnosti pro základní vzdělávání, druhá část zahrnuje praktické příklady pro výuku s využitím výpočetní techniky. Příklady jsou zaměřeny na hypoteční úvěry, spotřebitelské úvěry, termínované vklady a úrokovací období. V uvedených příkladech jsou vymezeny potřebné pojmy pro získání vstupních informací a možné řešení úlohy s využitím internetu a počítače. V souhrnu článek přispívá k výchově finančně gramotného občana, který se orientuje v problematice finančních aktivit a finančních závazků.
Abstrakt EN: The article is devoted to financial mathematics at the elementary school. The first part deals with the set standards for financial literacy, basic education, the second part includes practical examples of teaching with computer technology. Examples are focused on mortgage loans, consumer loans, term deposits and interest period. In the above examples are defined terms necessary for obtaining input information and possible solutions to problems with using the Internet and computers. In summary article contributes to raising financially literate citizen who is well versed in issues of financial activities and financial commitments.
Klíčová slova

Zpět

Patička