Přejít k obsahu


On new methods of acoustic diagnostics of vocal tone

Citace:
FEIFERLÍKOVÁ, R. On new methods of acoustic diagnostics of vocal tone. In Evropské pedagogické fórum 2011 : Současná společnost a profese učitele. Hradec Králové: Magnanimitas, 2011. s. 76-84. ISBN: 978-80-904877-6-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On new methods of acoustic diagnostics of vocal tone
Rok vydání: 2011
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Magnanimitas
Autoři: Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Moderní koncepce sledování pěvecké edukace vychází z knihy Resonance in Singing Donalda Graye Millera. Bádání je realizováno za pomoci softwaru VoceVista Professional (dále VVP), který analyzuje komponenty jednotlivého tónu a stanovuje fundamentální frekvenci a další, vyšší harmonické (H1, H2 atd.). Zároveň ukazuje přítomnost dalších formantů, které se podílejí na kvalitě tónu. Jednotlivé komponenty jsou kvantifikovány frekvenčně (Hz) i na základě jejich intenzity (dB). Výsledkem takto zobrazeného tónu je objektivní popis slyšeného a vizualizace složek tónů, která může pomoci při výuce zpěvu jak pedagogovi (v diagnostice hlasu), tak i studentovi při samotném studiu zpěvu.
Abstrakt EN: The modern concept of singing education based on the book Resonance in Singing by Donald Gray Miller. Research is using by software VoceVista Proffesional, which analyzes the individual components of the tone and established the fundamental frequency and further higher harmonics (H1,H2,etc.) It also shows the presence of other formant, which contribute to quality of tone. Individual components are quantified by frequency (Hz) and based on their intensity (dB). The results of this displayed tone is an objective description of the tone and visualization components of tone that can help as singing teacher (in the diagnosis of voice) so students during singing practice.
Klíčová slova

Zpět

Patička