Přejít k obsahu


Festival Tribuna komorní písně v Plzni

Citace:
FEIFERLÍKOVÁ, R. Festival Tribuna komorní písně v Plzni. In De Musica II : zborník Katedry hudby Inštitútu hudobného a výtvarného umenia Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.. Prešov: Filosofická fakulta Prešovskej univerzity, 2011. s. 100-104. ISBN: 978-80-555-0423-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tribune of chamber songs
Rok vydání: 2011
Místo konání: Prešov
Název zdroje: Filosofická fakulta Prešovskej univerzity
Autoři: Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Píseň je i v současné době prostředkem k vybroušení pěvecké techniky a vede pěvce hlavně k promyšlenému propracování hudebního i dramatického výrazu zkoncentrovaného na malé ploše. Festival Tribuna komorní písně v Plzni organizuje občanské sdružení Západočeské hudební centrum je koncipován jako bienále, další ročník bude v roce 2012. Pro rok 2011 přišli organizátoři s novinkou – skladatelskou soutěží, která má podpořit vznik nových skladeb pro obor komorní píseň.
Abstrakt EN: The song is also currently a means to hone technique and leads singer especially the sophisticated refinement of musical anddramatic expression zkoncentrovaného a small area. Festival of Chamber Tribune songs in Pilsen is organizated by West Music Centre and it looks like as a biennial, the next year will be in 2012. The organizers have come up with innovation for 2011 - songwritingcompetition, which aims to promote the creation of new scores for chambre song.
Klíčová slova

Zpět

Patička