Přejít k obsahu


Západočeské hudební centrum v Plzni – regionální centrum

Citace:
FEIFERLÍKOVÁ, R. Západočeské hudební centrum v Plzni – regionální centrum. In Mezinárodní webový sborník hudební výchovy. Ostrava: Ostravská univerzita, 2011. s. 67-72., ISSN: 1802-6540
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The West Bohemian Music Center
Rok vydání: 2011
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Ostravská univerzita
Autoři: Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Západočeské hudební centrum vzniklo v roce 1990 jako občanské sdružení, které se zaměřuje na organizování koncertů artificiální hudby. Na koncertech jsou prezentovány zejména skladby soudobých autorů, přičemž je velký prostor věnován hlavně prezentaci hudebních novinek z dílen převážně západočeských skladatelů. Na koncerty jsou zváni renomovaní umělci v oblasti interpretačního umění, zároveň je však poskytnut prostor regionálním i začínajícím umělcům.
Abstrakt EN: The West Bohemian Music Center was founded in 1990 as a civic association that focuses on organizing concerts of artificial music. At the concerts there are presented particular pieces by contemporary authors, and the large space is devoted mainly to the presentation of music news from the workshops of primarily West Bohemian composers. Very famous artists from the area of interpretative art are invited to the concerts, withal the space is provided to regional and beginning artists.
Klíčová slova

Zpět

Patička