Přejít k obsahu


Oldržich Blecha (1892—1951) — kompozítor i sobiratěľ naródnych pesen v zapadnoj Čexii

Citace: [] FEIFERLÍKOVÁ, R. Oldržich Blecha (1892?1951) ? kompozítor i sobiratěľ naródnych pesen v zapadnoj Čexii. In Pedagogika muzykáľnovo obrazovanija : problemy i perspektivy razvitija : III Meždunarodnaja naučno-praktičeskaja očno-zaočnaja konferencia. Nižnevartovsk: Izdatěľstvo Nižnevartovskovo gosudarstvennovo gumanitarnovo universiteta, 2011. s. 154-156. ISBN: 978-5-89988-809-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: rus
Anglický název: Oldrich Blecha ? a music master, composer and collector of folk songs at the West Bohemian region
Rok vydání: 2011
Místo konání: Nižnevartovsk
Název zdroje: Izdatěľstvo Nižnevartovskovo gosudarstvennovo gumanitarnovo universiteta
Autoři: Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Oldřich Blecha (1892) vystudoval na Konzervatoři v Praze obor varhany a kompozici, během studia začal skládat, většinou pracuje pro klavír. Po skončení školy se věnoval kulturní, vzdělávací aktivitám. Od roku 1923 do roku 1929 vydával časopis "Za hudební výchovou," později přejmenován na "Za hudebním vzděláním." Převážně skládal skladby pro klavír a zpěv, dále se věnoval sběru lidových písní v Plzeňském kraji, celkem jich sebral 334 a k mnohým z nich vypracoval klavírní doprovod.
Abstrakt EN: Oldřich Blecha (1892) studied at the Conservatory in Prague, majoring in organ and composition. During the study began composing, mostly works for piano. After leaving school he devoted himself to cultural and educational activities. From 1923 to 1929 he published the magazine "In music education," later renamed "The music education." Mostly composed music for piano and voice, as he devoted himself to collecting folk songs in the Pilsen Region, a total of 334 of them picked up and many of them prepared piano accompaniment.
Klíčová slova

Zpět

Patička