Přejít k obsahu


Aristotelés a Míléťané

Citace:
KOČANDRLE, R. Aristotelés a Míléťané. Aithér, 2011, roč. 3, č. 5, s. 21-61. ISSN: 1803-7860
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Aristotle and the Milesians
Rok vydání: 2011
Autoři: Mgr. Radim Kočandrle Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se zabývá Aristotelovými zprávami o myšlení Míléťanů. Je známou skutečností, že Aristotelova koncepce „počátku“, „principu“ (arché), ve smyslu látkové příčiny, silně mílétské myšlení dezinterpetovala. Navzdory tomu můžeme akcent na různé prvky pochopit jako upozornění na jejich významnou roli, aniž bychom však dostatečně znali původní smysl a kontext. Odlišná Anaximandrova koncepce vzniku ve smyslu oddělování protikladů zase vede k upozornění na základní odlišnost mezi Míléťany. Navíc lze konstatovat, že Aristotelés zachovává charakteristické rysy mílétského myšlení, spočívající v prolínajících se oblastech meteorologie, astronomie a geometrie.
Abstrakt EN: This study is concerned with Aristotle’s accounts of the thought of the Milesians. It is well known that Aristotelian conception of the “source”, “principle” (arche) - understood in terms of the material cause - had a great impact on misunderstanding the Milesians. Despite this, we can understand Aristotle’s focus on the principles as a notice of important role of the elements in the thought of Milesians. Furthermore, Anaximander’s different conception of the coming to be as a separation of the opposites can lead to discerning the basic differences between the Milesians. Moreover, Aristotle had preserved characteristic basics features of Milesian thought, which was based in the areas of meteorology, astronomy and geometry.
Klíčová slova

Zpět

Patička