Přejít k obsahu


První mapa archaického světa

Citace:
KOČANDRLE, R. První mapa archaického světa. Kuděj, 2011, roč. 12, č. 1, s. 83-100. ISSN: 1211-8109
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: First map of the Ancient world
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Radim Kočandrle Ph.D.
Abstrakt CZ: Anaximandros z Mílétu je podle tradice autorem jedné z prvních map světa. Přestože není možné podobu mapy zrekonstruovat, lze ji do určité míry popsat, jak na základě dochovaných map, tak dostupných zpráv o archaické geografii. Mapa měla patrně kruhový tvar, v němž byly vyobrazeny Evropa a Asie, moře i důležité řeky. Případné vymezení rámce „obydleného světa“ se mohlo zakládat na astronomických znalostech a na použití gnómónu. Na příkladu archaických map tak je možné dokladovat úzké spojení mezi geografií, astronomií a geometrií.
Abstrakt EN: Tradition says that Anaximander of Miletus is the author of the first map of the world. Although there is no way how to reconstruct his map, we can learn about it using preserved maps as well as the accounts of archaic geography. The shape of the map was perhaps circular. Inside the circle, there were depicted continents – Europe, and Asia – seas and the most important rivers. The picture of the frame of “the inhabited earth” was probably based on the astronomical knowledge and on the use of a gnomon. Archaic maps are therefore good examples to illustrate the narrow connection between geography, astronomy and geometry.
Klíčová slova

Zpět

Patička