Přejít k obsahu


"... a sestrojil také sféru"

Citace:
KOČANDRLE, R. "... a sestrojil také sféru". Kuděj, 2011, roč. 12, č. 2, s. 65-76. ISSN: 1211-8109
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: "... and He created the Sphere"
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Radim Kočandrle Ph.D.
Abstrakt CZ: Diogenés Laertios připisuje Anaximandrovi z Mílétu „sestrojení sféry“. Mohlo se jednat o zemský glóbus, kulový model oblohy nebo armilární sféru. Anaximandrova koncepce kosmologie však předpokládala plochou Zemi ve tvaru válce a univerzum nejspíše vůbec postrádalo sférický tvar. Vzhledem k tomu, že model univerza mohl vést ke změnám v celé koncepci kosmologie, může sféra spíše zastupovat nákres univerza nebo v analogii s mapou světa i mapu univerza. Půdorysná mapa univerza by přitom mohla přinést řešení některých sporných míst Anaximandrovy kosmologie.
Abstrakt EN: Diogenes Laertius ascribed the “making of the sphere” to Anaximander of Miletus. The sphere could be an earth globe, a celestial sphere or an armillary sphere. But Anaximander conceived the earth as cylindrical in shape and the universe was not a spherical at all. Because the model of the universe could lead to the changes in the conception of the universe, the sphere could be rather a picture or a map of the universe as well. Moreover, the ground plan, a map of the universe, could explain some of the problematic points in the Anaximander’s conception of cosmology.
Klíčová slova

Zpět

Patička