Přejít k obsahu


Proč Aristotelés neuvádí Anaximandra z Mílétu v I. knize Metafyziky?

Citace:
KOČANDRLE, R. Proč Aristotelés neuvádí Anaximandra z Mílétu v I. knize Metafyziky?. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2011, roč. Neuveden, č. 2, s. 119-133. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Why Aristotle does not Mention Anaximander of Miletus in the Metaphysics A?
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové, Dryáda
Autoři: Mgr. Radim Kočandrle Ph.D.
Abstrakt CZ: V I. knize Metafyziky Aristotelés překvapivě neuvádí Anaximandra z Milétu. Studie ukazuje, že Aristotelés uvádí jmenovitě Anaximandra zejména v souvislosti s Anaxagorou a Empedoklem na základě otázky vzniku. Aristotelés a Theofrastos mohli pokládat Anaximandrův princip za podobný Anaxagorově směsi, neboť směs může být popisována zároveň jako jedno i mnohé. Můžeme tedy předpokládat, že Anaximandros není uveden proto, že Anaxagorás byl pokládán za typického představitele způsobu vzniku jako oddělování protikladů. Jiným důvodem může být neurčitost Anaximandrova principu. Nicméně, existuje možnost, že Anaximandrův princip je v I. knize Metafyziky míněn v podobě středního prvku.
Abstrakt EN: Aristotle doesn’t mention Anaximander of Miletus in his rewiew of the predecessors in Metaphysics A. This study aims to show that Aristotle and Theophrastus mention Anaximander by name mainly in connection with Anaxagoras and Empedocles within the context of the coming-to-be. For them the Anaximander’s principle was similar to the mixture of Anaxagoras, which can be described as the one and manifold. Therefore, we may suppose that Anaximander is not mentioned explicitly because Aristotle regarded Anaxagoras to be more significant representant of the doctrine of coming-to-be as separation off of the opposites. The other reason might be the indefinity of Anaximander’s principle. However, the intermediate element in Metaphysics A might be interpreted as the Anaximander’s principle.
Klíčová slova

Zpět

Patička