Přejít k obsahu


Valná hromada s.r.o.

Citace:
DVOŘÁK, T. Valná hromada s.r.o.. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer ČR, a.s., 2011, 464 s. ISBN: 978-80-7357-710-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A Limited Liability Company Shareholders Meeting
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Wolters Kluwer ČR, a.s.
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Překládaná práce představuje komplexní vědeckou monografii na téma valné hromady s.r.o. Obsah práce se zabývá jak rozborem pozitivní právní úpravy, tak i podstatou a celkovým konceptem tohoto nejvyššího orgáná s.r.o.
Abstrakt EN: The submitted paper represents a complex scientific monograph the subject of which is the "Limited Liability Company Shareholders´Meeting". The paper deals with both an analysis of positive legislation and the nature and overall interpretation of this highest body of a limited liability company.
Klíčová slova

Zpět

Patička