Přejít k obsahu


Evoluce ve vlhku zrozená: Analogie a paralely Anaximandrovy pra-evoluce a darwinovské evoluce

Citace:
KOČANDRLE, R., KLEISNER, K. Evoluce ve vlhku zrozená: Analogie a paralely Anaximandrovy pra-evoluce a darwinovské evoluce. Dějiny věd a techniky (DVT), 2011, roč. 44, č. 4, s. 219-236. ISSN: 0300-4414
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evolution born moist: Analogies and parallels of Anaximander’s primeval evolution and Darwinian evolution
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Společnost pro dějiny věd a techniky při RVS
Autoři: Mgr. Radim Kočandrle Ph.D. , Mgr. Karel Kleisner Ph.D.
Abstrakt CZ: Podle Anaximandra z Mílétu život vznikl ve vlhkosti spojené se zemí. Ve vlhkém prostředí moře nebo bahna žily první živé bytosti, které následně vystoupily na souš. V této rovině lze spatřovat i náznaky adaptace živočichů na prostředí. Vznik člověka byl spojen s rybami, v nichž rostl. Studie se rovněž věnuje srovnání paralelních motivů, které nacházíme jednak v Anaximandrově filosofickém myšlení, ale i v mnohem mladších vrstvách před-darwinovské romantické vědy a po-darwinovské biologie 20. století. Anaximandros zohledňoval změny ve vývoji živých bytostí (adaptace) a tázal se po počátcích člověka. Nenajdeme zde ovšem to, co Darwinovo pojetí evoluce charakterizuje nejvíce, a sice důraz na historičnost a jedinečnost všeho povstávajícího.
Abstrakt EN: According to Anaximander, life originated in the moisture associated with earth. This moist environment of sea or mud hosted the first living beings that have later ascended to land. In connection with this idea, the first hints of environmental adaptation can be traced. Also some references to rather complicated human ontogeny were reported; such as, for instance, the origin and development of premature human beings inside the fish-like animals. This study further gives a comparison of parallel motifs present in Anaximander philosophy and much later periods of pre-Darwinian German romantic science and post-Darwinian twentieth century biology. Anaximander anticipated the changes in development of living beings (adaptations) and also was seeking for the origins of human being. In Anaximander’s thought, we do not find the most characteristic trait of Darwin’s evolutionary account; i.e. emphasis on historicity and uniqueness of all what comes into being.
Klíčová slova

Zpět

Patička