Přejít k obsahu


Analysis of the Current Harmonization Process for Financial Reporting Standards in the European Union and its Progress

Citace:
ZBORKOVÁ, J., HINKE, J. Analysis of the Current Harmonization Process for Financial Reporting Standards in the European Union and its Progress. In The 17th International Business Information Management Association Conference. Milan: International Business Information Management Association, 2011. s. 1895-1903. ISBN: 978-0-9821489-6-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analysis of the Current Harmonization Process for Financial Reporting Standards in the European Union and its Progress
Rok vydání: 2011
Místo konání: Milan
Název zdroje: International Business Information Management Association
Autoři: Ing. Jitka Zborková , Ing. Jana Hinke Ph.D.
Abstrakt CZ: Finanční účetnictví patří k základním nástrojům sloužícím pro ekonomickou orientaci podnikatelských subjektů. Základní funkcí tohoto účetnictví je poskytnout všem jeho uživatelům spolehlivá data, nejen pro hodnocení výkonnosti společnosti v minulosti, ale i pro schopnost učinění správných rozhodnutí v budoucnosti, tzn. k predikci budoucího stavu hospodaření.Harmonizaci lze definovat jako celkové sbližování finančního účetnictví a výkaznictví různých zemí, jehož cílem je vzájemná porovnatelnost informací obsažených ve finančních výkazech. Evropská komise se rozhodla postupně harmonizovat systém účetního výkaznictví se standardy IAS/IFRS, které jsou společně s US GAAP, světově akceptovatelným a využívaným účetním systémem. Od roku 2009 vstoupil v platnost standard IFRS pro malé a střední podniky, jehož cíle je zejména vybalancovat náklady a přínosy při aplikaci tohoto systému účetního výkaznictví.
Abstrakt EN: The financial accounting is the basic tool which gives necessary data to all its users, not only for assessment of the company performance in the past, but also for the ability to make proper decisions in the future, which will lead to positive influence of company´s activities. Development of the global economy place requires the harmonization of accounting method that would lead to the creation of a single global worldwide used and acceptable accounting system. The European Commission decided to gradually harmonize the accounting and reporting system of the EU with the IAS/IFRS system, which is (together with US GAAP) worldwide applicable and acceptable accounting system. International financial reporting standard for small- and medium-sized entities (IFRS for SME) has been valid since 2009 and its purpose is to create the set of rules for financial reporting, which will balance the costs and benefits connected with their application.
Klíčová slova

Zpět

Patička