Přejít k obsahu


Modules for EMDIS system integration and expansion

Citace:
BALÁK, O., PRŮCHA, O. Modules for EMDIS system integration and expansion. 2011.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Modules for EMDIS system integration and expansion
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Oldřich Balák , Ing. Ondřej Průcha
Abstrakt CZ: Moduly potřebné pro integraci a rozšiřování systému EMDIS (z důvodu inovace emailové komunikace se zahraničím), především moduly nových definičních souborů, které umožňují lépe reflektovat budoucí změny v implementacích EMDISu nejen v komunikaci, ale i v připojené uživatelské aplikaci. Kvůli přechodům mezi implementacemi je nutné dočasně udržovat 2 implementace běžící najednou, proto při tvorbě modulů bylo zohledněno, že systém musí být schopen pracovat s více definičními soubory najednou a podle priority a validity vybrat ten správný.
Abstrakt EN: Modules required for integration and expansion for the system EMDIS (due to innovation e-mail communication with foreign countries), especially new modules of definition files that allow better reflection of changes in future EMDIS implementations - not only in communication but also in connection to the user application. Due to transitions between implementations is necessary to temporarily maintain two implementations running at once. The new modules take into account that the system must be able to work with multiple definition files at once and to select the correct ones according to priority and validity.
Klíčová slova

Zpět

Patička