Přejít k obsahu


Analýza bilancí České přenosové soustavy se zaměřením na výrobu OZE pro potřeby modelování

Citace:
JANEČEK, E., ZÁPOTOCKÁ, A. Analýza bilancí České přenosové soustavy se zaměřením na výrobu OZE pro potřeby modelování. Plzeň : ČEPS, a.s., 2011. 1 - 35 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of the balance of Czech transmission system with focus on production of electricity from renewable sources needed for modeling
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ČEPS, a.s.
Autoři: Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. , Ing. Andrea Zápotocká Ph.D.
Abstrakt CZ: Výroba elektrické energie na obnovitelných zdrojích (OZE) je fenoménem posledních let. Od ledna 2011 je do přenosové soustavy ČR vyvedeno cca 1980MW z ,,fotovoltaiky'' a cca 216MW z ,,větru''. Toto množství již není nezanedbatelné a zcela jistě ovlivňuje bilanci České přenosové soustavy, kterou popisujeme tzv. okamžitou regulační odchylkou neregulované soustavy bez výpadků bloků o výkonu větším než 200MW. Tento signál má stochastický charakter, který byl dán, až do roku 2011, pouze variabilitou spotřeby. Nyní toto již ale neplatí, neboť charakter chování fotovoltaických elektráren a větrných farem je, především k silné závislosti na počasí, také stochastický. Výsledkem analýzy chování vyrobené elektrické energie OZE jsou typické trendy chování, které budeme nazývat denní diagramy. Výsledkem další analýzy - analýzy soudobosti jsou hodnoty koeficientů časové a plošné soudobosti.
Abstrakt EN: Production of electricity from renewable sources is a phenomenon of recent years. In January 2011 was connected 1980MW from photovoltaic power plants and 216MW from wind farms. This amount is not significant and certainly affects the balance of Czech transmission system. This is described by the signal ACE open loop. This signal has a stochastic character. And behaviors of photovoltaic power plants and wind farms, especially the strong dependence on the weather, have a stochastic character, too.
Klíčová slova

Zpět

Patička