Přejít k obsahu


Tavení elektromagnetickou indukcí ve studeném kelímku

Citace:
JIŘINEC, S. Tavení elektromagnetickou indukcí ve studeném kelímku. In Elektrotechnika a informatika 2011. Část třetí. Elektroenergetika.. Plzeň: Západočeská univerzita, 2011. s. 21-22. ISBN: 978-80-261-0017-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Melting by electromagnetic induction in cold crucible
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Stanislav Jiřinec
Abstrakt CZ: Článek je zaměřen na základy tavení elektromagnetickou indukcí ve studeném kelímku. Popisuje dvě rozdílná konstrukční provedení studeného kelímku. Další část je věnována startovací fázi tavení nevodivých materiálů, která múže být provedena několika způsoby.
Abstrakt EN: This paper is focused on basics of melting by electromagnetic induction in cold crucible. It shows two different construction types of cold crucible. The next part is devoted to starting phase of melting non-conductive materials which can be done by several possibilities.
Klíčová slova

Zpět

Patička