Přejít k obsahu


Měření frekvenčních charakteristik trakčního pohonu

Citace:
JANDA, M., MAJORSZKÝ, J. Měření frekvenčních charakteristik trakčního pohonu. In Elektrické pohony. Praha: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony, 2011. s. 1-5. ISBN: 978-80-02-02308-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Measurement of frequency characteristics of traction drive
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony
Autoři: Ing. Martin Janda Ph.D. , Ing. Jan Majorszký
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje metodu měření frekvenčních charakteristik trakčního pohonu napájeného ze stejnosměrné troleje, podle frekvenčních charakteristik pohonu lze posoudit jeho odolnost vůči buzeným kmitům a schopnost tlumit proudové harmonické odebírané střídačem z meziobvodu. To může být důležitým hlediskem při výběru typu pohonu pro trakční aplikace. Do stejnosměrného meziobvodu je injektována proudová harmonická a měřena odpovídající vybuzená frekvenční složka proudu odebíraného pohonem z troleje. V článku je popsáno zapojení a řízení budícího měniče, způsob měření a dávkové vyhodnocení naměřených dat. Metoda je prezentována na výsledcích pohonu s asynchronním motorem a skalárním řízením, výsledky jsou porovnány se simulací.
Abstrakt EN: The goal of this paper is description of problems of harmonics presence in a trolley and the influence on the stability of traction drives. The simulation model was created to research drive resistance to the frequency of injected harmonic oscillations (frequency characteristic of traction drive). The drive with asynchronous motor and scalar control was simulated with real parameters of the drive and then the frequency characteristics were measured. Magnitudes of the excited harmonic component were measured in dependence on the injected harmonic current frequency and the stator frequency of the motor. The results of the measuring are used to prove the functionality of the converter control and connection.
Klíčová slova

Zpět

Patička