Přejít k obsahu


Lexicologie et sémantique lexicale

Citace:
HOROVÁ, H. Lexicologie et sémantique lexicale. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2011, roč. 2011, č. 2/11, s. 173-174. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: French lexicologie and semantics
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové, Dryáda
Autoři: PhDr. Mgr. Helena Horová Ph.D.
Abstrakt CZ: Recenze druhého vydání publikace Lexicologie et sémantique lexicale, jejíž autorem je francouzský profesor Alain Polguere. Recenze představuje dílo z hlediska obsahového a hodnotí jeho přínos pro studenty zabývajícími se problematikou francouzské lexicologie a sémantiky.
Abstrakt EN: Review of second edition of Lexicologie et sémantique Lexical whose author is a French professor Alain Polguere. Review of a work in terms of content and evaluate its benefits for students dealing with the issue of French lexicologie and semantics.
Klíčová slova

Zpět

Patička