Přejít k obsahu


Kulturní experiment jako didaktický nástroj humanizace kurikula

Citace:
SLAVÍK, J., LUKAVSKÝ, J., ZIKMUNDOVÁ, V. Kulturní experiment jako didaktický nástroj humanizace kurikula. In Psychologie ve vzdělávání učitelů a v jejich profesní činnosti. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009, s. 143-159. ISBN: 978-80-7043-802-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cultural experiment as a didactic mean of humanization of curriculum
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. PaedDr. Jan Slavík CSc. , Mgr. Jindřich Lukavský , PhDr. Vladimíra Zikmundová Ph.D.
Abstrakt CZ: Východiskem textu je specificky paradoxní situace způsobená dialektikou autonomie a heteronomie ve vzdělávání. Ústřední otázkou pro humanizaci kurikula je, jak za podmínky nutné školní disciplinace a transmise zabezpečit žákovskou autonomii při uplatnění osobních zkušeností, představ, potřeb a prožitků. Autoři tuto problematiku vztahují k pojmu kulturního experimentu jako didaktickému nástroji tvořivého typu.
Abstrakt EN: The issue of the text is a specific paradoxical and dialectical situation between autonomy and heteronomy of education. At the center of the interest stands the question how to keep the pupil's autonomous imagination, experience and needs when the condition of school diciplination and transmision must be accomplished. Authors relate this field of problematic to the notion of cultural experiment as a creative type of a didactic tool.
Klíčová slova

Zpět

Patička