Přejít k obsahu


Evropa

Citace:
JUREK, P. Evropa. In Panregiony ve 21. století. Vývoj a perspektivy mezinárodních makroregionů. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2011, s. 303-334. ISBN: 978-80-7380-357-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Europe
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Autoři: PhDr. Mgr. Petr Jurek
Abstrakt CZ: Kapitola je součástí monografie věnované soudobým mezinárodním makroregionům. Cílem kapitoly je vymezit evropský panregion z různých výzkumných perspektiv, stanovit hranice evropského panregionu a analyzovat jeho ústřední charakteristiky. V kapitole je dále řešen problém vnitřní struktury evropského panregionu a zasazení Evropy do geopolitických teorií.
Abstrakt EN: The chapter is a part of the monograph concerning the international macroregions. The aim of the chapter is to delimitate the european region from diverse research perspectives, to determine the frontiers of the european region, and to analyze its main characteristics. The topics of internal structure of european region and the insertion of Europe into geopolitical theory are considered in the chapter as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička