Přejít k obsahu


PoMOZE - implementace algoritmů pro podporu modelování a parametrizace neurčitosti zdrojů OZE v Matlabu

Citace:
MOŠNA, J., KADERA, M., JANEČEK, P. PoMOZE - implementace algoritmů pro podporu modelování a parametrizace neurčitosti zdrojů OZE v Matlabu. 2011.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: PoMOZE - implementations of algorithms to support modeling and parameter uncertainty sources of renewable energy sources in Matlab
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Jiří Mošna CSc. , Ing. Michal Kadera , Ing. Petr Janeček
Abstrakt CZ: Předmětem software jsou implementace algoritmů a metod pro podporu modelování a parametrizace neurčitosti zdrojů OZE . Tento software je také použitelný pro modely systémů, diskrétní v úrovni a spojitým v čase. Vyvynuté a implementované algoritmy pracují především s Coxovým, duálním Coxovým, hyper-Erlangovým, Erlangovým a maticově exponenciálním rozdělením. Implementace byla provedena v prostředí Matlab.
Abstrakt EN: The subject of software are implementations of algorithms and methods to support modeling and parameter uncertainty sourcesof renewable energy sources. This software is also applicable to discrete event system models in time.Implemented algorithms work mainly with Cox, dual Cox, hyper-Erlang, Erlang and matrix exponential distribution.
Klíčová slova

Zpět

Patička