Přejít k obsahu


Estimace stavu sítě s využitím fázorových měření

Citace:
NOVÁČEK, J., JANEČEK, E., JANEČEK, P., CHLUP, C. Estimace stavu sítě s využitím fázorových měření. 2011.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Power system state estimation using phasor measurements
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jiří Nováček , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc. , Ing. Petr Janeček , Ing. Ctibor Chlup
Abstrakt CZ: Předmětem softwaru je implementace následujících funkcí systému WAMS (Wide Area Monitoring System): Odhad stavu a dopočet sítě Detekce topologických chyb Analýza pozorovatelnosti Detekce chybných měření Výpočetní algoritmy použité v softwaru jsou založeny na maticovém počtu a byly vyvinuty a ověřeny ve vývojovém prostředí MATLAB. Výsledná implementace byla provedena v prostředí Microsoft Visual Studio a to v programovacím jazyku C#. Aplikace je konzolového typu a všechna potřebná vstupní data načítá z databáze MS SQL. Výstupy aplikace jsou ukládány rovněž do databáze a do textových souborů.
Abstrakt EN: The topic of this software is an implementation of the following features of WAMS (Wide Area Monitoring system): State estimation Topology error detection Network observability analysis Bad data detection Computational algorithms used in the software are based on matrix arithmetic and have been developed and validated in the MATLAB developmental environment. The final implementation was done in Microsoft Visual Studio in the C# programming language. The application is a console-type and all necessary data input reads from a MS SQL database. Application outputs are also stored to the database and to text files.
Klíčová slova

Zpět

Patička