Přejít k obsahu


Metodika modelování nákladovosti údržby energetických zařízení

Citace:
JELÍNEK, L., VORÁČ, P. Metodika modelování nákladovosti údržby energetických zařízení. Plzeň, ZČU v Plzni : Západočeská univerzita v Plzni, 2011. 49 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Maintenance Cost Modeling Methodology for Power Industry Systems
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň, ZČU v Plzni
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Libor Jelínek Ph.D. , Ing. Přemysl Voráč
Abstrakt CZ: Modelování nákladovosti činností údržby pro účely plánování je založeno na vhodném modelu dekompozice systému na jednotlivé dílčí složky a na metodice určení parametrů tohoto modelu vycházející ze zpracování dostupných technických a ekonomických evidencí. K určení dílčích parametrů jsou přitom použity metody alokace nepřímých nákladů, metody časových řad pro aktualizaci hodnoty nákladů a metody stanovení penalizace důsledků poruchových prostojů. Představené metody jsou aplikovány na vzorek reálných dat s náhradou aktuálně nedostupných položek expertními odhady. K implementaci modelu nákladovosti je představeno softwarové prostředí AWB-RCMCost ve kterém je pak realizována i ukázka optimalizace intervalu plánované údržby systému parní turbíny.
Abstrakt EN: Cost oriented maintenance modeling activities for the planning purposes are based on suitable model of system decomposition into individual sub-components and the methodology of determining the parameters of this model based on processing of available technical and economic evidence. To determine the individual parameters we present cost allocation methods, the time series methods, which update the value of costs with respect to time and penalization methods for the consequences of failure downtime. The presented methods are applied to real data sample with addition of expert estimates for data that are not available. Implementation of the cost model was done in software environment AWB-RCMCost, in which is then implemented the interval optimization of steam turbine scheduled maintenance.
Klíčová slova

Zpět

Patička