Přejít k obsahu


Metody a algoritmy modelování neurčitosti se zaměřením na energetické zdroje

Citace:
JANEČEK, P., MOŠNA, J., JANEČEK, E. Metody a algoritmy modelování neurčitosti se zaměřením na energetické zdroje. Plzeň : Neuveden, 2011. 1-88 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methods and algorithms of modeling uncertainty focusing on energy resources
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Neuveden
Autoři: Ing. Petr Janeček , Doc. Ing. Jiří Mošna CSc. , Doc. Ing. Eduard Janeček CSc.
Abstrakt CZ: Zpráva představuje metody a algoritmy, které jsou potřebné pro vytváření stochastických modelů převážně obnovitelných zdrojů. Ve zprávě jsou uvažovány stochastické modely systém, jejichž atributy nabývají nejvýše spočetně hodnot.
Abstrakt EN: The report presents the methods and the algorithms that are useful for the creation of discrete event stochastic models, mainly renewable resources.
Klíčová slova

Zpět

Patička