Přejít k obsahu


Soustavy lineárních diofantovských rovnic a Smithův normální tvar matice

Citace:
HORA, J. Soustavy lineárních diofantovských rovnic a Smithův normální tvar matice. In South Bohemia Matematical Letters. Vol. 19. No. 1. České Budějovice: University of South Bohemia. Pedagogical Faculty. Department of Mathematics,, 2011. s. 18-26. ISBN: 978-80-7394-206-9 , ISSN: 1804-1450
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Systems of linear diofantical equations and Smith normal form of matrix
Rok vydání: 2011
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: University of South Bohemia. Pedagogical Faculty. Department of Mathematics,
Autoři: Doc. RNDr. Jaroslav Hora CSc. ,
Abstrakt CZ: V tomto článku je popsáno užití Smithova normálního tvaru matice při řešení soustav lineárních diofantovských rovnic. Ten lze rovněž využít při řešení klasického strukturního problému z teorie Abelových grup.
Abstrakt EN: In this aricle the using of Smith normal form of matrix for solving of systems linear diofantical equations is described. This form of matrix can be used for solving one classical problem from Abelian group theory.
Klíčová slova

Zpět

Patička