Přejít k obsahu


Jaký je ten/to student?

Citace:
HRDLIČKA, M. Jaký je ten/to student?. Bohemistyka, 2010, roč. 10, č. 4, s. 311-312. ISSN: 1642-9893
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: What is the student like?
Rok vydání: 2010
Místo konání: Poznaň
Název zdroje: Instytut Filol. Slowianskiej Univ. A. Mickiewicza
Autoři: Doc. PhDr. Milan Hrdlička CSc.
Abstrakt CZ: Zamyšlení nad užitím ukazovacích zájmen v současné češtině z pohledu češtiny jako cizího jazyka.
Abstrakt EN: A reflection upon the usage of demonstrative pronouns in contemporary Czech from the point of view of Czech as a foreign language.
Klíčová slova

Zpět

Patička