Přejít k obsahu


Do Černé Hory versus na Černou horu

Citace:
HRDLIČKA, M. Do Černé Hory versus na Černou horu. Bohemistyka, 2010, roč. 10, č. 4, s. 312-313. ISSN: 1642-9893
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: "Do Černá Hora" versus "na Černá hora"
Rok vydání: 2010
Místo konání: Poznaň
Název zdroje: Instytut Filol. Slowianskiej Univ. A. Mickiewicza
Autoři: Doc. PhDr. Milan Hrdlička CSc.
Abstrakt CZ: Rozbor jednoho případu užití frekventovaných předložek s místním významem v současné češtině z pohledu češtiny pro cizince.
Abstrakt EN: An analysis of one case of usage frequent prepositions with space meaning in contemporary Czech from the point of view of Czech as a foreign language.
Klíčová slova

Zpět

Patička