Přejít k obsahu


K otázce mediačního jazyka ve výuce češtiny pro cizince

Citace:
HRDLIČKA, M. K otázce mediačního jazyka ve výuce češtiny pro cizince. Bohemistyka, 2010, roč. 10, č. 3, s. 217-223. ISSN: 1642-9893
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: On mediatory language in teaching Czech to foreigners
Rok vydání: 2010
Místo konání: Poznaň
Název zdroje: Instytut Filol. Slowianskiej Univ. A. Mickiewicza
Autoři: Doc. PhDr. Milan Hrdlička CSc.
Abstrakt CZ: Zamyšlení nad různými aspekty užití češtiny (event, jiného zprostředkovacího jazyka) při výuce češtiny jako cizího jazyka.
Abstrakt EN: Reflection on diverse aspects of using Czech (or some other mediatory language) in teaching Czech as a foreign language.
Klíčová slova

Zpět

Patička