Přejít k obsahu


Odjeli na hory versus do hor

Citace:
HRDLIČKA, M. Odjeli na hory versus do hor. Bohemistyka, 2011, roč. 11, č. 1, s. 53-54. ISSN: 1642-9893
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: "Odjeli na hory" versus "do hor"
Rok vydání: 2011
Místo konání: Poznaň
Název zdroje: Instytut Filol. Slowianskiej Univ. A. Mickiewicza
Autoři: Doc. PhDr. Milan Hrdlička CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek k užití českých lokálních prepozic do+G a na+Ak v současném českém jazyce.
Abstrakt EN: A contribution on the use of local Czech prepositions do+Gen and na+Acc in contemporary Czech.
Klíčová slova

Zpět

Patička