Přejít k obsahu


Shakespeare a teorie interpretace. Hledání adekvátního interpretačního přístupu

Citace:
KASTNEROVÁ, M. Shakespeare a teorie interpretace. Hledání adekvátního interpretačního přístupu. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, 187 s. ISBN: 978-80-261-0064-5
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Shakespeare and theory of interpretation. Searching for the possible ways of adequate interpretation
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Martina Kastnerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Záměrem monografie je poskytnout souhrnný přehled teorií interpretace, jejichž tématem bývá Shakespeare, resp. renesanční literatura, přičemž se s ohledem na rozsah problematiky zaměřuje na koncepce současné, vytvářející konfrontační rámec vybízející ke komparaci a analýze. Nekončí se však konstatací neslučitelnosti interpretačních postupů, které se navzájem vyvracejí; nýbrž se ukazuje, že i postupy, jež zastřešují odlišná teoretická zázemí, mohou na základě oboustranné diskuse tříbit to, co bude možno nazvat metodou interpretace Shakespearova díla. Hovoří-li se v titulu o hledání adekvátního interpretačního přístupu, důraz je kladen zejména na slovo „hledání“, kterým by měla být naznačena neukončenost procesu, jímž se bude monografie ubírat. A zmiňuje-li se charakteristika „adekvátní“, pak neaspiruje na to býti metodou jedinou a obecně aplikovatelnou, nýbrž postupem, jenž může probíhat po variabilních cestách a ukazuje se být funkčním pro daný okruh zkoumání, kterým je v tomto případě Shakespearovo dílo.
Abstrakt EN: This study aims to examine Shakespeare’s work in the context of contemporary literary theories.It investigates the mimetic conception of interpretation along with the theory of fictional worlds in literature (i. e. in the reciprocal confrontation, for the theory of fictional worlds is to a certain extent perceived as a critical reconsideration of the mimetic doctrine). Apart from that, the conception of Umberto Eco (particularly his ideas concerning the problem of interpretation) and New Historicism (especially the thoughts of Stephen Greenblatt) were studied and confronted with some postmodernistic and poststructural tendencies. These methods were debated and critically analyzed; the comparison contributed to the formulation of the essential intepretative premises of the thesis.
Klíčová slova

Zpět

Patička