Přejít k obsahu


K problému klasifikace studentských uměleckých výkonů na poli hudby

Citace:
BEZDĚK, J. K problému klasifikace studentských uměleckých výkonů na poli hudby. Hudební výchova, 2011, roč. neuveden, č. 4, s. 58-60. ISSN: 1210-3683
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The problem of classification of student performances in music
Rok vydání: 2011
Autoři: Doc. MgA. Jiří Bezděk Ph.D.
Abstrakt CZ: Hodnocení studentských hudebních uměleckých výkonů je zodpovědná práce. Jsou sledovány především instrumentálně nebo vokálně technické dovednosti studenta, jeho interpretační zralost a kreativita. K větší objektivitě postoupila vědecky podložená pěvecká pedagogika, která využívá poznatků fyzioakustiky. Je třeba diferencovat míru pravděpodobnosti hodnocení: vysoká, střední, vysoce podmíněná a neprokazatelná.
Abstrakt EN: Evaluation of student musical performances is responsible work. They are monitored primarily instrumental or vocal technical skills of the student, his interpretive maturity and creativity. To improve the objectivity of advanced science-based vocal pedagogy that uses knowledge fyzioakustiky. It is necessary to differentiate the degree of probability assessment: high, medium, highly conditional and unprovable.
Klíčová slova

Zpět

Patička