Přejít k obsahu


HPL-TE method for determination of coatings relative total emissivity. Sensitivity analysis of the influences of method parameters

Citace:
VESELÝ, Z., HONNER, M. HPL-TE method for determination of coatings relative total emissivity. Sensitivity analysis of the influences of method parameters. World Academy of Science Engineering and Technology, 2011, roč. 7, č. 79, s. 957-962. ISSN: 2010-376X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: HPL-TE method for determination of coatings relative total emissivity. Sensitivity analysis of the influences of method parameters
Rok vydání: 2011
Místo konání: Paris
Název zdroje: WASET - World Academy of Science Engineering and Technology
Autoři: Ing. Zdeněk Veselý Ph.D. , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Je představena HPL-TE metoda pro určování relativní totální emisivity povlaků. Princip metody, experimentální a vyhodnocovací části metody jsou popsány. Využívá se počítačový model metody HPL-TE k provedení citlivostní analýzy vlivu parametrů metody na povrchovou teplotu vzorku v místech, kde je měřena povrchová teplota a radiační tepelný tok.
Abstrakt EN: High power laser – total emissivity method (HPL-TE method) for determination of coatings relative total emissivity dependent on the temperature is introduced. Method principle, experimental and evaluation parts of the method are described. Computer model of HPL-TE method is employed to perform the sensitivity analysis of the effect of method parameters on the sample surface temperature in the positions where the surface temperature and radiation heat flux are measured.
Klíčová slova

Zpět

Patička