Přejít k obsahu


Způsob výroby dutých vysokopevných těles z vícefázových martenzitických ocelí

Citace:
MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., HRONEK, P., ŠTÁDLER, C., URBÁNEK, M. Způsob výroby dutých vysokopevných těles z vícefázových martenzitických ocelí. Praha, 2011.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Process for producing hollow high-strength bodies of multiphase martensitic steels
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , Ing. Pavel Hronek , Ing. Ctibor Štádler , Ing. Miroslav Urbánek
Abstrakt CZ: Způsob výroby dutých vysokopevných těles z vícefázových martenzitických ocelí sestává z procesu ohřevu, procesu tváření a procesu chlazení. Pomocí zařízení pro ohřev je ocelový dutý výchozí polotovar ohřán na teplotu austenitu materiálu, ze kterého je polotovar vyroben. Dále je v tvářecím zařízení polotovar přepracován pomocí deformace v procesu tváření na finální tvar dutého tělesa. Bezprostředně poté je duté těleso o finálním tvaru ochlazeno v ochlazovacím zařízení tak, že materiál s původní strukturou austenitu, zjemněnou pomocí deformace v procesu tváření, se ochladí na teplotu, při které dojde k neúplné transformaci austenitu na martenzit. Bezprostředně poté je v temperovacím zařízení provedena stabilizace zbytkového austenitu difuzním přerozdělením uhlíku v materiálu, ze kterého je duté těleso vyrobeno. Po ukončení stabilizace je pomocí vychlazovacího zařízení duté těleso vychlazeno na teplotu okolí.
Abstrakt EN: In the present invention, there is disclosed a process for producing hollow high-strength bodies of multiphase martensitic steels, said process comprising a heating process, a forming process and a cooling process. Using heating equipment a hollow steel starting half-finished product is heated to a temperature of austenite of material from which the half-finished product is manufactured. Further, a forming machine works the half-finished product by deformation during the forming process to a final shape of a hollow body. Immediately thereafter, the hollow body of the final shape is cooled in cooling equipment such that material of the original austenite structure, being refined during the forming process by deformation, is cooled to a temperature causing incomplete transformation of austenite to martensite. Immediately thereafter, stabilization of the residual austenite is carried out in a tempering device by diffusion redistribution of carbon in the material from which the hollow body is manufactured. After finish of stabilization, cooling down equipment cools the hollow body down to ambient temperature.
Klíčová slova

Zpět

Patička