Přejít k obsahu


Několik poznámek k problematice využívání interdisciplinárních vztahů v oblasti hudební edukace na Katedře hudební kultury FPE ZČU v Plzni.

Citace:
BEZDĚK, J. Několik poznámek k problematice využívání interdisciplinárních vztahů v oblasti hudební edukace na Katedře hudební kultury FPE ZČU v Plzni.. In De Musica II : Zborník Katedry hudby Inštitútu hudobného a výtvarného umenia Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.. Prešov : Filosofická fakulta Prešovskej univerzity, 2011, s. 93-99. ISBN: 978-80-555-0423-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Some remarks on the issue of the use of interdisciplinary relationships in music education at the Department of the musical culture of West Bohemia in Pilsen Faculty of Education
Rok vydání: 2011
Místo konání: Prešov
Název zdroje: Filosofická fakulta Prešovskej univerzity
Autoři: Doc. MgA. Jiří Bezděk Ph.D.
Abstrakt CZ: Předložená stať je zaměřena ke snahám o interdisciplinární aktualizace ve vyučování hudebních a hudebně pedagogických oborů na ZČU v Plzni. Interdisciplinarita pojetí zasahuje především modernizaci výuky hudebně pedagogických, teoretických i praktických disciplín za pomoci informatiky, a snaží se tak akcelerovat jejich aktualizační proces ve směru k posledním poznatkům vědeckého bádání, které jsou efektivně aplikovatelné do hudebního vzdělávání.
Abstrakt EN: The article is focused on interdisciplinary efforts to upgrade the teaching of music and musical educational programs at University of West Bohemia in Pilsen. Interdisciplinary approach intervenes mainly the modernization of music teaching courses, theoretical and practical disciplines, with the help of informatics, and seek to accelerate the update process in the direction of the latests cientific research findings, which are effectively applicable tomusic education.
Klíčová slova

Zpět

Patička