Přejít k obsahu


Svisle dělený stojan mechanického lisu

Citace:
ČECHURA, M., CHVAL, Z. Svisle dělený stojan mechanického lisu. Praha, 2011.
Druh: PATENT, UŽITNÝ VZOR, PRŮMYSLOVÝ VZOR
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Vertically divided stand of mechanical press
Rok vydání: 2011
Místo konání: Praha
Název zdroje: Úřad průmyslového vlastnictví
Autoři: Doc. Ing. Milan Čechura CSc. , Ing. Zdeněk Chval Ph.D.
Abstrakt CZ: Navržené řešení svisle děleného rámu mechanického lisu je specifické tím, že jako výchozí je použit stojan svařovaný, monolitický předepjatý, který je pro jednoduchost montáže, manipulace a přepravy vertikálně dělený a potom pomocí předepjatých kotev spojený. Stojan se skládá ze tří částí: dvou svislých předepjatých polovin (každá se dvěma předepjatými kotvami) a mezi ně vloženého stolu. Tento typ stojanu má tu vlastnost, že jej lze několikanásobně přetížit, aniž by došlo k jeho porušení, nebo technické nestabilitě a jeho celková tuhost je dostatečně vysoká, větší, než u dnes prováděných odlitých stojanů, při zachování srovnatelné hmotnosti.
Abstrakt EN: The proposed solution vertically split frame mechanical press is specific because it is used as the default stand-welded, monolithic pre-stressed, which for simplicity of installation, handling and transportation divided vertically, and then using pre-stressed anchors combined. The stand consists of three parts: two pre-stressed vertical halves (each with two anchors preload) and between them inserted table. This type of stand has the property that it can overload several times, without any breach or technical instability and its overall stiffness is sufficiently high, greater than the cast stands out today, while maintaining comparable weight.
Klíčová slova

Zpět

Patička