Přejít k obsahu


Porovnání možných variant technických řešení částí lisů, výpočty, náčrtky

Citace:
KUBEC, V., ČECHURA, M., RÁŽ, K., JIRÁSKO, M., VOLENA, J. Porovnání možných variant technických řešení částí lisů, výpočty, náčrtky. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009. 15 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comparison of the possible variants of technical solutions to parts of preses, calculations, sketches
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Václav Kubec Ph.D. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc. , Ing. Karel Ráž , Ing. Milan Jirásko , Ing. Josef Volena
Abstrakt CZ: Ve zprávě jsou uvedeny výsledky analýz, týkajících se možností konstrukce hydraulických lisů pro volné kování. Analyzovány byly jednotlivé konstrukční uzly a závěrem jsou uvedeny doporučení pro vhodné konstrukční řešení daných uzlů.
Abstrakt EN: This report presents the results of analysis which is focused on possible design of free forging hydraulic presses. Single parts of presses were analyzed and the conclusion gives suitable solutions for these parts.
Klíčová slova

Zpět

Patička