Přejít k obsahu


Specifikace technických parametrů řady hydraulických lisů 100-200MN

Citace:
KUBEC, V., ČECHURA, M., JIRÁSKO, M., VOLENA, J. Specifikace technických parametrů řady hydraulických lisů 100-200MN. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009. 11 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Specification of the technical parameters of hydraulic presses series 100-200MN
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Václav Kubec Ph.D. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc. , Ing. Milan Jirásko , Josef Volena
Abstrakt CZ: Obsahem zprávy je přehledné shrnutí technických parametrů hydraulických lisů navrhované řady CKV 100-200MN. Cílem této specifikace požadavků je vystihnout požadavky kladené v současnosti na hydraulické lisy pro volné kování. Tyto požadavky byly specifikovány na základě analýzy současného stavu.
Abstrakt EN: The content of this report is a summary of technical parameters of the hydraulic presses CKV 100-200 MN series. The aim of these requirements specification is to express the requirements on free forging hydraulic presses. These requirements have been specified based on the analysis of the current state.
Klíčová slova

Zpět

Patička