Přejít k obsahu


Optimalizovaná knihovna IntervalOp pro podporu řešení Cauchyovy úlohy pro singulární a degenerované kvazilineární diferenciální rovnice v intervalové aritmetice.

Citace:
KOUTNÝ, T., GIRG, P., HÁJEK, P. Optimalizovaná knihovna IntervalOp pro podporu řešení Cauchyovy úlohy pro singulární a degenerované kvazilineární diferenciální rovnice v intervalové aritmetice.. 2011.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Highly optimized library IntervalOp supporting self-validated numerical solution of the Cauchy problem for singular and degenerated quasilinear differential equations using interval arithmetic.
Rok vydání: 2011
Název zdroje: ZČU
Autoři: Ing. Tomáš Koutný Ph.D. , Doc. Ing. Petr Girg Ph.D. , Bc. Petr Hájek
Abstrakt CZ: IntervalOp je knihovna pro výpočty speciálních funkcí v intervalové aritmetice. Návrh, implementace a funkce této knihovny jsou dány výzkumem v oblasti teorie kvazilineárních obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic. Knihovna má využití v počítačových důkazech v oblasti matematické analýzy. Je optimalizovaná pro procesory Intel(r) Pentium a kompatibilní. Je psána v GNU assembleru pro 32-bitové programy, které používají cdecl volací konvenci. Knihovna významně převyšuje obecné matematické softwarové balíky co se týče jak rychlosti, tak i přesnosti výpočtu.
Abstrakt EN: IntervalOp is a library for interval computations of some special functions. Design, implementation and functions provided by this interval library were driven by the research in the area of the theory of quasilinear ordinary and/or partial differential equations. This library is suitable for performing computer assisted proofs in these areas of mathematics. It is highly optimized for Intel(r) Pentium and compatible processors. For this reason, it was written in GNU assembler for these processors (32-bit version is available only). It can be called from C programs (or any programs using C-parameter-passing convention). The library significantly outperforms general-purpose commercial products in the terms of speed and precision. IntervalOp is a library for interval computations of some special functions. Design, implementation and functions provided by this interval library were driven by the research in the area of the theory of quasilinear ordinary and/or partial differential equations. This library is suitable for performing computer assisted proofs in these areas of mathematics. It is highly optimized for Intel(r) Pentium and compatible processors. For this reason, it was written in GNU assembler for these processors (32-bit version is available only). It can be called from C programs (or any programs using C-parameter-passing convention). The library significantly outperforms general-purpose commercial products in the terms of speed and precision.
Klíčová slova

Zpět

Patička