Přejít k obsahu


Analysis of the Innovation stage-gate process using TTS based on Engineering Design Science

Citace:
KOPECKÝ, M., HOSNEDL, S. Analysis of the Innovation stage-gate process using TTS based on Engineering Design Science. In Proceedings of the 17th International Business Information Management Association. Milan: 17th International Business Information Management Association, 2011. s. 1766-1775. ISBN: 978-0-9821489-6-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analysis of the Innovation stage-gate process using TTS based on Engineering Design Science
Rok vydání: 2011
Místo konání: Milan
Název zdroje: 17th International Business Information Management Association
Autoři: Ing. Martin Kopecký , Prof. Ing. Stanislav Hosnedl CSc.
Abstrakt CZ: Existuje mnoho přístupů, metod a nástrojů pro řešení v v oblasti inovací produktů. Cílem tohoto článku je popis zvýšení efektivity procesu fází a bran, jež je nejznámější metodou pro vývoj inovačních produktů. Můžeme zlepšit kvalitu a efektivnost v procesu inovativního vývoje aplikováním zbalostí Engineering Design Science (EDS) založených na Teorii technických systémů a dále podpořit existující instruktivní formu procesu fáze-brána.
Abstrakt EN: There are a lot of approaches, methods and tools, for solving the issues of product innovation. The aim of this article is to enhance the effectiveness of the stage-gate process, which is one of the best known methods for developing innovative products. We can improve quality and effectiveness in the processes of innovative product development by applying Engineering Design Science (EDS) knowledge based on the Theory of Technical Systems and theoretically support the existing instructive form of the stage-gate process.
Klíčová slova

Zpět

Patička