Přejít k obsahu


O finanční asistenci u společnosti s ručením omezením

Citace:
DVOŘÁK, T. O finanční asistenci u společnosti s ručením omezením. Obchodní právo, 2011, roč. 20, č. 12, s. 26-35. ISSN: 1210-8278
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The financial assistance for companies with limited liability
Rok vydání: 2011
Autoři: JUDr. Tomáš Dvořák Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek pojednává o v právní praxi velmi obtížné a nejednotně vykládané problematice finanční asistence u společnosti s ručením omezeným. Zákonná regulace této problematiky se snaží limitovat stav, aby společnost poskytovala svým společníkům jakékoliv přímé či nepřímé plnění nebo jinou formu participace nebo výhody za účelem nabytí obchodního podílu na společnosti samé.
Abstrakt EN: This article discusses about in practice very difficult legal and inconsistently interpreted the issue of financial assistance for a limited liability comapany. The statutory regulation of this issue of trying to limit the status of the company to provide its shareholders any direct ot indirect benefits or other form of participation or benefits for the acquicition of shares in the company itself.
Klíčová slova

Zpět

Patička