Přejít k obsahu


Jednofázový napěťový pulzní usměrňovač řízený dvouhodnotovou regulací proudu se střídáním nulového vektoru

Citace:
BLAHNÍK, V., PEROUTKA, Z. Jednofázový napěťový pulzní usměrňovač řízený dvouhodnotovou regulací proudu se střídáním nulového vektoru. 2011.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Single-phase voltage-source active rectifier controlled by hysteresis curent control with zero vector alternating
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni, FEL
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. , Doc. Ing. Zdeněk Peroutka Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Jedná se o funkční vzorek pro testování modifikované dvouhodnotové regulace proudu. Specialitou této regulace je použitelnost pro pulzní usměrňovač, který je napájen obdélníkovým signálem. Regulace umožňuje velice robustní řízení velikosti proudu, ale i možnost fázového posunutí proudu oproti napětí zdroje.
Abstrakt EN: This is a sample for testing of modified hysteresis control. The specialty of this control is to apply for active rectifier fed by a rectangular source signal. The control allows a very robust curent amplitude control and possibility of curent phase shift control.
Klíčová slova

Zpět

Patička