Přejít k obsahu


Server pro obsluhu automatické syntézy znakového jazyka

Citace:
KANIS, J., CAMPR, P. Server pro obsluhu automatické syntézy znakového jazyka. 2011.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Server for service of automatic sign language synthesis
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzity v Plzni
Autoři: Ing. Jakub Kanis Ph.D. , Ing. Pavel Campr
Abstrakt CZ: Server zajišťuje obsluhu pro vzdálenou komunikaci se systémem pro automatickou syntézu znakového jazyka. Jedná se především o předání požadavku na syntézu a následné odeslání vytvořené animace na místo určení. Výsledná animace je určena pro přehrání ve webovém prohlížeči. Vstupem systému je řetězec tvořený znaky používanými pro zápis HamNoSys (Hamburg Notation System) notace znaku (tato notace slouží pro zápis prostorové podoby znaku). Požadavek se předává prostřednictvím řetězce, který může být tvořen buď ascii nebo unicode hodnotami jednotlivých znaků. Animace pak může být podle požadavku vytvořena v dae, o3d nebo webgl formátu.
Abstrakt EN: This server serves to service of a distant communication with system for automatic sign language synthesis. The main task is sending of synthesis demands and receiving of created animations of sign language utterances. The resulted animation is intended for easy playing in a web browser. The system input is a string of characters used for HamNoSys (Hamburg Notation System) notation (this notation is used for describing of the space form of a sign). The input string can be composed from ascii or unicode values of particular characters. The resulting animation can be in dae, o3d or webgl format.
Klíčová slova

Zpět

Patička