Přejít k obsahu


Server pro obsluhu lematizátoru

Citace:
KANIS, J., CAMPR, P. Server pro obsluhu lematizátoru. 2011.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Server for lemmatization service
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzity v Plzni
Autoři: Ing. Jakub Kanis Ph.D. , Ing. Pavel Campr
Abstrakt CZ: Server slouží k obsluze lematizátoru v internetovém prostředí. Jde predevším o odeslaní textu určeného k lematizaci a přijetí zlematizovaného textu (při lematizaci je každému slovu přiřazen jeho základní tvar). Lematizované texty pak mohou být v různých jazycích, neboť server nabízí podporu pro více jazyčné prostředí, kdy je text v daném jazyce zpracován příslušným lematizátorem. Hlavní využití lematizátoru v internetovém prostředí je při vyhledávání informací, kdy díky převodu do základního tvaru lze na dotaz vyhledat i odpovídající dokumenty, které daný termín obsahují v jiném než zadaném tvaru.
Abstrakt EN: This server is dedicated to the lemmatization service in the internet environment. The main task is to send a text for the lemmatization and to receive the lemmatized text (in the process of lemmatization a basic form is assigned to each word). The server has ability to process texts in different languages. The lemmatization is useful for information retrieval because more documents with searched terms can be founded.
Klíčová slova

Zpět

Patička