Přejít k obsahu


Influence of laser ablation on stainless steel corrosion behaviour

Citace:
ŠVANTNER, M., KUČERA, M., HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., ŘÍHA, J. Influence of laser ablation on stainless steel corrosion behaviour. In 20th Anniversary In, Conference proceedings. Ostrava: Tanger, spol. s r.o., Ostrava, 2011. s. 752-757. ISBN: 978-80-87294-24-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of laser ablation on stainless steel corrosion behaviour
Rok vydání: 2011
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Tanger, spol. s r.o., Ostrava
Autoři: Ing. Michal Švantner Ph.D. , Ing. Martin Kučera , Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D. , Ing. Jan Říha ,
Abstrakt CZ: Laserová ablace je metoda odstranění materiálu využívající pulzních laserů. Využívá se pro vytváření povrchových struktur, laserové vrtání nebo laserový popis materiálu. Významnou otázkou použití této technologie v praxi je změna korozní odolnosti základního materiálu vlivem tepelného ovlivnění. V příspěvku jsou ukázány možnosti modifikace povrchu pomocí laserové ablace a jsou popsány nejvýznamnější procesy, ke kterým při působení laseru na materiál dochází. Je diskutován vliv parametrů laseru na výsledný stav povrchu a jejich souvislost s výsledky korozních zkoušek.
Abstrakt EN: Laser ablation is the method for material removing from a surface using pulsed lasers. It is used for surface structuring, laser drilling or laser marking. A change of the corrosion behavior of a base material caused by thermal effects during laser processing is an important problem of this technology. Possibilities of surface modification of stainless steel using laser ablation are presented in this contribution. The most important processes that take place during laser treatment of material surface are described. The influence of laser processing parameters on resulting material surface state and a possible connection of laser parameters with corrosion tests results are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička