Přejít k obsahu


Alter item Salomon: Filip II., novověká centra vědění a poznávání Nového světa

Citace:
ČERNÁ, J. Alter item Salomon: Filip II., novověká centra vědění a poznávání Nového světa. In Španělsko a Nový svět v době vlády Habsburků: věda, umění, filosofie. Plzeň-Praha : Západočeská univerzita v Plzni, 2011, s. 77-102. ISBN: 978-80-261-0063-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Alter item Salomon: Philip II., Modern centers of knowledge and exploring of the New World
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň-Praha
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Jana Černá Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola analyzuje aktivity novověkých center vědění, jež se rozvíjela v době vlády Filipa II. Zvláštní pozornost je věnována sevillské instituci Casa de la Contratación.
Abstrakt EN: The chapter analyzes activities of centers of modern knowledge, which were constituting during the reign of Philip II. Particular attention is paid to Seville institution Casa de la Contratación.
Klíčová slova

Zpět

Patička