Přejít k obsahu


Webová aplikace pro paralelní obsluhu TTS požadavků

Citace:
CAMPR, P., GRŮBER, M. Webová aplikace pro paralelní obsluhu TTS požadavků. 2011.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Web-based application for parallel TTS processing
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Campr , Ing. Martin Grůber
Abstrakt CZ: Tento software, realizován formou jak webové tak CLI aplikace, zpřístupňuje externí TTS (text-to-speech) systém ARTIC, pro využití v prostředí webových aplikací. Systém se stará o stažení konkrétních verzí modulů ARTIC z externích lokací, správné zavedení modulu ARTIC do paměti a logování provozu. Systém podporuje zavedení více modulů najednou, tj. podporuje paralelní generování akustické řeči různých řečníků najednou. Vnější rozhraní, které je využíváno cílovými aplikacemi, je realizováno přes HTTP protokol, ve formátech JSON pro řídicí data a WAV pro přenos akustických dat. Úkolem systému je také obsluha paralelních požadavků a jejich řazení do fronty pro zpracování modulem TTS, který je určen pouze pro zpracování jednoho požadavku v jeden okamžik. Přímou součástí systému je modul pro základní zpracování vstupních řetězců (natural language procssing) a konverzi vstupního IPA (International Phonetic Alphabet) formátu.
Abstrakt EN: This software is realized both as a web-based and CLI application. It acts as an interface for external text-to-speech (TTS) system ARTIC for usage in web environment. The system is responsible for downloading of specific ARTIC modules from external locations, for correct loading of ARTIC modules into memory and for activity logging. The system supports loading of multiple modules, i.e. multiple requests for different speakers can be processed simultaneously. Interface for target applications is realized over HTTP protocol, in JSON format for request data and WAV format for response speech data. Another responsibility of the software is parallel processing of multiple TTS requests and their queueing, since every TTS module can handle only one request at the same time. Modules for basic Natural Language Processing (to process input sentences) and for IPA (International Phonetic Alphabet) conversion are included.
Klíčová slova

Zpět

Patička