Přejít k obsahu


Project Database v1.2.12 Software pro podporu řešení projektů

Citace:
ŠROUB, J., KOHLSCHÜTTER, T. Project Database v1.2.12 Software pro podporu řešení projektů. 2011.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Project Database - Software for support project management
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Šroub Ph.D. , Ing. Tomáš Kohlschütter
Abstrakt CZ: Software Project Database funguje jako webový portálpro podporu řešení projektů. Jeho smyslem je vytvořit prostředí, ve kterém se budou všichni řešitelé daného problému vzájemně informovat o provedených úkolech.Základním kamenem portálu má být jednoduchost výměny informací. Jednotlivým spoluřešitelům jsou prostřednictvím portálu zasílány informace o řešení včetně všech výsledků. Zaznamenávání činností dále umožní snadnější ohodnocení provedených aktivit a tím i tvorbu rozpočtu projektu.
Abstrakt EN: Software Project Database works as a web portalforsupport project management. Itspurposeis to createanenvironment in whicheveryonesolvers of theproblem, informeachotherabouttheirtasks. Thecornerstone of theportalissimpleinformationexchange. Individualsolvers are sentinformationaboutsolutionsthroughtheportal, includingallresults. Loggingactivitiesalsoalloweasierevaluation of activities and thusmakingtheproject budget.
Klíčová slova

Zpět

Patička