Přejít k obsahu


Systém pro správu a ozvučování učebních textů pro zrakově postižené

Citace:
CAMPR, P., CAMPR, M., HANZLÍČEK, Z., KRŇOUL, Z., GRŮBER, M., ZAJÍC, Z., HOIDEKR, J., MATOUŠEK, J. Systém pro správu a ozvučování učebních textů pro zrakově postižené. 2011.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: System for content management and automatic reading of technical documents for vision impaired students
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Katedra kybernetiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Campr , Ing. Michal Campr , Ing. Zdeněk Hanzlíček Ph.D. , Ing. Zdeněk Krňoul Ph.D. , Ing. Martin Grůber , Ing. Zbyněk Zajíc , Ing. Jan Hoidekr , Doc. Ing. Jindřich Matoušek Ph.D.
Abstrakt CZ: Technologie integruje různé algoritmy, interní moduly a externí nástroje pro vytváření učebních textů pro nevidomé a zrakově postižené studenty, se speciální podporou pro matematické a fyzikální zápisy. Tyto texty jsou pak dostupné studentům se zrakovým postižením ve speciálních přístupných formátech s podporou automatického čtení s využitím text-to-speech (TTS) technologie. Celý systém je provozován jako webová aplikace na centrálním serveru a je přístupný on-line. Administrační část, která je využívána autory textů (učitelé), umožňuje editaci učebních textů a vzorců. Texty lze strukturovat do samostatných celků (témata), a ty dále dělit a využívat speciální bloky s různým formátováním. Pro tuto administrační část byly vyvinuté technologie pro editaci a správu textů v databázovém systému a editaci matematických vzorců online. Ve veřejné části, kterou využívají studenti, jsou texty dostupné v různých formátech zobrazení a kontrastech (pro studenty se zrakovým postižením). Texty jsou zároveň hlasitě předčítány modulem TTS, který automaticky čte nachystané texty i matematické vzorce. Uživatel má možnost si zvolit rychlost hlasu, kterým je text předčítán. Tento výstup využívají i nevidomí studenti. Pro hlasité čtení textů lze využít tento integrovaný TTS modul nebo i běžně dostupné hlasové čtečky. Inovativní řešení poloprovozu umožňuje editaci učebních textů on-line, zpřístupnění textů přes integrovanou hlasovou čtečku a zejména čtení matematických a fyzikálních vzorců.
Abstrakt EN: The technology integrates several algorithms, internal modules and external tools for educational text management for students with visual impairments, with respect to accessibility of created educational texts and mathematical formulae. The educational texts are available for students in special accessible formats with support of automatic text-to-speech conversion. The system runs as a web-based application on a central server and is available on-line. The administration part is used by editors (teachers) to manage educational texts and formulae. The texts are organized in several topics, which can be additionally organized in smaller special blocks with different formatting. Several technologies for content management were developed for administration interface, to view and edit educational texts and mathematical and physics formulae. The public part of the system is used by students; the texts are available in different formats and contrast settings with respect to type of visual impairment. Integrated TTS module is used as integrated screen reading software to read both texts and formulae. The user can control speed of the voice. Additionally, the text is formatted in standard accessible way so that other screen readers can be used. The innovation of this technology consists of online content management for educational texts for students with visual impairments, usage of integrated TTS system and mainly of reading of mathematical formulae.
Klíčová slova

Zpět

Patička