Přejít k obsahu


Software for analyzing Web of Science data

Citace:
FIALA, D. Software for analyzing Web of Science data. 2011.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Software for analyzing Web of Science data
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Dalibor Fiala Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento software slouží scientometrickým účelům. Umožňuje analyzovat data z Web of Science získaná službou Web Services Lite. Data jsou prozkoumána a citační informace jsou následně uloženy do databáze SQLite. Potom se použije nová metoda nazvaná TArank (z angl. Time-aware PageRank), která na základě citací najde nejvýznamnější vědce.
Abstrakt EN: This software serves scientometric purposes - it enables one to mine from Web of Science (WoS) data gathered via Web Services Lite. Data files are examined and citation information is stored to an SQLite database. A novel method called TArank (Time-aware PageRank) is then applied to those citations to find the most influential researchers.
Klíčová slova

Zpět

Patička